Мітки: фіксація рефлексії

інституціолізована рефлексія – факультативом у школах (проект)


Колись мріяв, тепер також.

Це цитати вирізані із одної із моїх робіт, що я подавав на отримання гранту.

‘Ключові слова: інституціолізована рефлексія, цілісна особистість, практика культивування самоусвідомлення.

Гіпотеза дослідження: якщо у навчально-виховний процес особистості  формально ввести необхідність ведення щоденника, то це призведе до формування цілого набору навичок, рис характеру, цінностей, установок та механізмів соціалізації і як наслідок потужно посприяє вихованню цілісної, здатної до ефективного саморозвитку, незалежної та критично мислячої особистості, зможе зробити потужний вклад в розвиток суспільства і тому стане цінним його членом.

Дане дослідження базується на результатах експерименту, який ми розпочали у 2008 році. Людям різного віку(від 9 до 19) було запропоновано вести особисті щоденники. Наступним етапом було створення простору публічності: щоденники без зазначення авторства порівнювалися та аналізувалися, простежувалась еволюція текстів та еволюція поведінки індивідів. Був проведений кількісний та якісний аналіз текстів. Встановлювалась кореляція між змінами у тексті та змінами в діяльності учасників. Continue reading “інституціолізована рефлексія – факультативом у школах (проект)”