Мітки: самоаналіз

Що конкретно дає ведення особистого Щоденника? | cтаж 14 років


Вплив ведення особистого щоденника на:
розвиток когнітивних процесів
глибину розуміння реальності
розвиток особистості
алгоритми поведінки
соціалізацію
естетичні смаки
практичні навички письма, аналізу, синтезу
 #інституціолізованаРефлексія       #ціліснаОсобистість   #практикаКультивуванняCамоусвідомлення.

Предмет дослідження: щоденник – як педагогічний метод інституціолізованої фіксації рефлексії над досвідом власної особистості, інструмент розвитку самості та ідентичності

дослідж.jpg
Мета дослідження: доведення значущості та ефективності використання даного методу та введення його у практику вітчизняної педагогіки в системі освіти України; імплементація в шкільний навчальний процес факультативу ‘Щоденниковедення’…як поглиблювати власну особистість, розширювати межі внутрішньої і зовнішньої свободи і нарощувати якість та довершеність у перетворенні навколишнього середовища
Дане дослідження базується на результатах експерименту, який ми розпочали у 2008 році. Людям різного віку(від 9 до 19) було запропоновано вести особисті щоденники. Наступним етапом було створення простору публічності: щоденники без зазначення авторства порівнювалися та аналізувалися, простежувалась еволюція текстів та еволюція поведінки індивідів. Був проведений кількісний та Продовжувати читання “Що конкретно дає ведення особистого Щоденника? | cтаж 14 років”

інституціолізована рефлексія – факультативом у школах (проект)


Колись мріяв, тепер також.

Це цитати вирізані із одної із моїх робіт, що я подавав на отримання гранту.

‘Ключові слова: інституціолізована рефлексія, цілісна особистість, практика культивування самоусвідомлення.

Гіпотеза дослідження: якщо у навчально-виховний процес особистості  формально ввести необхідність ведення щоденника, то це призведе до формування цілого набору навичок, рис характеру, цінностей, установок та механізмів соціалізації і як наслідок потужно посприяє вихованню цілісної, здатної до ефективного саморозвитку, незалежної та критично мислячої особистості, зможе зробити потужний вклад в розвиток суспільства і тому стане цінним його членом.

Дане дослідження базується на результатах експерименту, який ми розпочали у 2008 році. Людям різного віку(від 9 до 19) було запропоновано вести особисті щоденники. Наступним етапом було створення простору публічності: щоденники без зазначення авторства порівнювалися та аналізувалися, простежувалась еволюція текстів та еволюція поведінки індивідів. Був проведений кількісний та якісний аналіз текстів. Встановлювалась кореляція між змінами у тексті та змінами в діяльності учасників. Продовжувати читання “інституціолізована рефлексія – факультативом у школах (проект)”