Мітки: особистий щоденник

Що конкретно дає ведення особистого Щоденника? | cтаж 14 років


Вплив ведення особистого щоденника на:
розвиток когнітивних процесів
глибину розуміння реальності
розвиток особистості
алгоритми поведінки
соціалізацію
естетичні смаки
практичні навички письма, аналізу, синтезу
 #інституціолізованаРефлексія       #ціліснаОсобистість   #практикаКультивуванняCамоусвідомлення.

Предмет дослідження: щоденник – як педагогічний метод інституціолізованої фіксації рефлексії над досвідом власної особистості, інструмент розвитку самості та ідентичності

дослідж.jpg
Мета дослідження: доведення значущості та ефективності використання даного методу та введення його у практику вітчизняної педагогіки в системі освіти України; імплементація в шкільний навчальний процес факультативу ‘Щоденниковедення’…як поглиблювати власну особистість, розширювати межі внутрішньої і зовнішньої свободи і нарощувати якість та довершеність у перетворенні навколишнього середовища
Дане дослідження базується на результатах експерименту, який ми розпочали у 2008 році. Людям різного віку(від 9 до 19) було запропоновано вести особисті щоденники. Наступним етапом було створення простору публічності: щоденники без зазначення авторства порівнювалися та аналізувалися, простежувалась еволюція текстів та еволюція поведінки індивідів. Був проведений кількісний та Продовжувати читання “Що конкретно дає ведення особистого Щоденника? | cтаж 14 років”

інституціолізована рефлексія – факультативом у школах (проект)


Колись мріяв, тепер також.

Це цитати вирізані із одної із моїх робіт, що я подавав на отримання гранту.

‘Ключові слова: інституціолізована рефлексія, цілісна особистість, практика культивування самоусвідомлення.

Гіпотеза дослідження: якщо у навчально-виховний процес особистості  формально ввести необхідність ведення щоденника, то це призведе до формування цілого набору навичок, рис характеру, цінностей, установок та механізмів соціалізації і як наслідок потужно посприяє вихованню цілісної, здатної до ефективного саморозвитку, незалежної та критично мислячої особистості, зможе зробити потужний вклад в розвиток суспільства і тому стане цінним його членом.

Дане дослідження базується на результатах експерименту, який ми розпочали у 2008 році. Людям різного віку(від 9 до 19) було запропоновано вести особисті щоденники. Наступним етапом було створення простору публічності: щоденники без зазначення авторства порівнювалися та аналізувалися, простежувалась еволюція текстів та еволюція поведінки індивідів. Був проведений кількісний та якісний аналіз текстів. Встановлювалась кореляція між змінами у тексті та змінами в діяльності учасників. Продовжувати читання “інституціолізована рефлексія – факультативом у школах (проект)”

Багато шо змінилося… | саморефлексія


 Переконався на собі, що ідентичність переважно залежить від діяльності. Вона ж визначає значною мірою спосіб мислення. Через тиждень, як тільки почав активно робити щось зовсім для себе нове – відчуваєш, що змінюєшся. І то чим сильніше вгрузаєш в новій активності, тим глибше торкаються перетворення твого самоосмилення.

Якщо абстрагуватися від багатьох речей(зокрема від маленьких детальок по всіх фронтах, які змінювалися) та максимально зредукувати життєву канву(щоб при цьому не втратити суті), то вийде так. Мені було потрібно 3 тижні насиченого ведення блогу, 100 постів, щоб врешті я зміг сказати: МОЯ ІДЕНТИЧНІСТЬ ЗМІНИЛАСЯ. ЗІ СТУДЕНТА Я ПЕРЕТВОРИВСЯ НА БЛОГЕРА. Коли б мене ще нещодавно запитали хто я, – однозначно і не задумуючись почули б – студент. Тепер все інакше.